GEODETSKI POSLOVI KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Pretpostavljamo da ste građevinska firma ili investitor neke zgrade i zanima Vas koji su geodetski radovi potrebni od početka do završetka gradnje stambenog ili poslovnog objekta, kako zbog vaše organizacije Continue reading

VAŠ GEOMETAR KADA KUPUJETE PLAC

Kupujete plac  i zanima Vas koji je postupak da se uknjižite kao vlasnik kupljenog placa i da fizički na terenu obeležite Vaš plac. Prvo na osnovu broja katastarske parcele i katastarske opštine na kojoj se nalazi uzima se Prepis Lista Nepokretnosti  Continue reading