3D Skeniranje

3Д ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ обухвата брз и поуздан процес снимања постојећег објекта да би добили прецизан дигитални модел. Наш 3Д скенер леица РТЦ360 шаље ласерски зрак који се рефлектује од објекта и враћа до самог уређаја брзином и до 2 000 000 тачака у секунди, има напредни ХДР систем за фотографисање и аутоматску орјентацију засновану на ВИС технологији, а добијене тачке на снимљеном објекту могуће је добити удаљене тек 1мм. Добијени подаци су приказани у облаку тачака прецизно позиционирних у простору и могу се користи за конструкцију дигиталних дводимензиналних цртежа и тродимензионалних модела примењивих у свим гранама инжењерства. Ова технологија је брз, сигуран и ефикасан начин мерења, без обзира на величину пројекта, који може пружити предност у односу на традиционалне
методе геодетског снимања у следећим областима:

  • ГРАЂЕВИНАРСТВО
  • АРХИТЕКТУРА
  • АРХЕОЛОГИЈА
  • РУДАРСТВО
  • МАШИНСТВУ
  • КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА-СПОМЕНИКА
  • ФОРЕНЗИКА
  • КУБАТУРЕ ИСКОПА И НАСИПА