AGENCIJA PARS
_

Naše Usluge

Bavimo se pružanjem geodetskih usluga vezanim za Građevinarstvo, Arhitekturu, Mašinstvo i Geologiju. Geodeziju kod nas predstavljaju dvadesetosmorica geodeta od kojih su desetorica diplomirani-master inženjeri  geodezije.

Geodezija u gradjevinarstvu

Geodezija je sastavni deo izgradnje u svakom smislu. Gradnja počinje i završava se geodezijom.

Geodezija u arhitekturi

Kod rekonstrukcije, projektovanja i prostornog planiranja neophodne su geodetske podloge i merni podaci.

Raspolažemo kompletnom geodetskom i ostalom opremom neophodnom za realizaciju svih geodetskih projekata.

Geodezija u mašinstvu

Kompleksne mašinske konstrukcije zahtevaju visoku tačnost. Naši geometri vrše podršku pri montaži, kontroli i evidenciji mašinskih konstrukcija.

Geodezija u katastru

Glavna asocijacija kod pojma kataastra je geodezija. Vršimo snimanja -prikupljanje podataka radi sprovodjenja promena u katastru nepokretnosti.

AGENCIJA PARS
_

Kompletne Usluge

Izrada katastarsko topografskih planova
Izrada projekta geodetskog obelezavanja i projekta preparcelacije
Obeležavanje regulacione i građevinske linije, gabarita objekta, katastarske i građevinske parcele,
Snimak terena pre i posle iskopa/nasipa, Obračun kubature iskopa/nasipa
Snimak terena posle širokog iskopa/posle nasipa
Obeležavanje iskopa i nasipa, šipova, kapitela
Praćenje pomeranja naglavne grede
Obeležavanje osovinama prakticnim za izvođenje stubova, zidova, naglavnih greda i stepenista….
Obeležavanje visina
Snimanje izvedenog stanja šipova,  naglavne grede, kapitela, betonske ploče položajno i visinski
Kontrola ravnosti, verikalnosti i zvedenog stanja ploča, stubova zidova i dr…
Obeležavanje za izvođenje zidarskih, gipsarskih i čeličarskih radova
Obeležavanje za izvodjenje pristupnih saobracajnica i dvorišnog uređenja
Elaborat osmatranja pomeranja tla i objekta
Nabavka i ugradnja repera za praćenje pomeranja objekta
Nabavka i ugradnja pločica za praćenje pomeranja pukotina na objektu
Izrada stubova za prisilno centrisanje i pomoćnih adaptera
Izrada elaborata o saglasnosti izvedenih temelja objekta
Izrada elaborata o saglasnosti izvedene konstrukcije objekta
Izrada elaborata geodetskih radova za podzemne instalacije
Izrada elaborata geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta
Kontrola ravnosti, verikalnosti i zvedenog stanja ploča, stubova zidova i dr…
Geodetske usluge 3D skeniranja