Наше  Услуге

 Бавимо нуди геодетске услуге везаним за грађевинарство, архитектуру, машинство и геологију . Геодезију код нас представљају двадесетосморица геодета од којих су десеторице дипломирани-мастер инжењери геодезије.

Геодезија у градјевинарству

Геодезија је саставна деграда у сваком смислу. 

Геодезија у архитектури

Код реконструкције, пројектовања и просторног планирања неопходне су геодетске подлоге и мерни подаци. Располажемо комплетан геодетски и осталом опремљен неопходним за реализацију свих геодетских пројеката. 

Геодезија у машинству

Комплексне машинске конструкције захтевају високу тачност. Наши геометријски вршачи подржавају монтажу, контролирају и доказују машинске конструкције. 

Геодезија у катастру

Главна асоцијација код појма катаастра је геодезија. Вршимо снимање -прикупљање података ради спровођења промена у катастру непокретности.

Комплетне Услуге

 

Геодетске услуге 3Д скенирања
Израда катастарско топографских планова
Израда пројекта геодетског обележавања и пројекта припреме
Обележавање регулационе и грађевинске линије, габарита објекта, катастарске и грађевинске парцеле,
Снимак терена пре и после ископа / насипа, Обрачун кубатуре ископа / насипа
Снимак терена после широког ископа / после насипа
Обележавање ископа и насипа, шипова, капитела
Праћење померања наглавне греде
Обележавање осовинама практичних за извођење стубова, зидова, наглавних греда и степениста ….
Обележавање висина
Снимање изведбених ствари шипова, наглашених греде, капитела, бетонских плоча стабилно и висински
Контрола равности, провере и зведеног стања плоче, стубова зидова и др …
Обележавање за извођење зидарских, гипсарских и челичарских радова
Обележавање за извођење приступних саобраћајница и дворишног уређења
Елаборат осматрања помера тла и објецт
Набавка и градска операција за праћење помамећа објекта
Набавка и градска плоча за праћење помаме пукотине на објекту
Израдите студију за присилно центрирање и помоћне адаптере
Израда елабората о сагласности изведених тема теме
Израда елабората по сагласности изведених конструкцијских радова
Израда елабората геодетских радова за подземне инсталације
Израда елабората геодетских радова за изведене објекте и посете делове зграда